Skarnes - Solör Bioenergi

Skarnes

Etablert i 1997 av Karl Holm og overtatt av Solør høsten 2020.

Anlegget består av en varmesentral basert på fornybart biobrensel med tilhørende fjernvarmenett på Skarnes i Sør-Odal kommune.

Leverer om lag 4 Gwh med fossilfri fjernvarme til kommunale og fylkeskommunale bygg/anlegg årlig.

Kontakt

Anleggsadresse
Skolevegen 26, 2100 Skarnes

Teknisk avdeling
Telefon: +47 91 35 50 48

Vakt telefon 24T
Telefon: +47 95 09 15 00

Adm./andre henvendelser
Telefon: +47 95 70 05 90
E-post: firmapost@solorbioenergi.com