• Velkommen til en bærekraftig hverdag

    Vi omdanner treavfall til fornybar energi og fjernvarme. For oss er veien videre sirkulær.

    Mer om ossMer om fjernvarme
600 000

bruker

87

fjernvarmeanlegg

156

nærvarmeanlegg

1 356

km fjernvarmerør

Fornybar energi for 600 000 daglige brukere

Solør Bioenergy Group er en ledende aktør innen fornybar energi basert på trebrensel med 600 000 brukere hver dag. Vi er lokalisert på 300 lokasjoner, hovedsakelig i Sverige og Norge, hvor vi produserer og distribuerer fjernvarme, damp og strøm til boliger, bedrifter, offentlig virksomhet og industri. Vår virksomhet omfatter også energigjenvinning av impregnert trevirke og produksjon av biobrensel, samt drift og vedlikehold av kommunale og private VA-anlegg.

”Å få bedre oversikt over fremtidige kostnader og en sikrere oppvarmingsløsning er noen av grunnene til at vi velger fjernvarme”

Sebastian Ritola,
Villaeier Ekerö

Våre anlegg

Vi henvender oss til mindre og mellomstore kommuner, bedrifter samt industrivirksomhet både når det gjelder etablering og drift av anlegg for leveranser av ferdig varme, damp og el.

Biobrensel, miljøterminaler og pellets

Når du velger vårt biobrensel vet du at du får produkter av høy kvalitet og som krever minimal håndtering. Vi produserer blant annet pellets og briketter med et høyt energiinnhold, lav askeandel med en høy densitet. Noe som garanterer en jevn forbrenning, lite vedlikehold og høy kostnadseffektivitet.