fbpx

Fjernvarme samt
produksjon av biobrensel

Solør Bioenergi er en ledende markedsaktør på fornybar energi basert på trevirke. Kjernevirksomheten er energigjenvinning av impregnert trevirke, produksjon av prosessdamp og fjernvarme samt produksjon av biobrensel i form av briketter.

Mer om oss

Mer om fjernvarme

Fornybar energi til over 235 000 sluttkunder

Solør Bioenergy Group er en ledende aktør innen fornybar energi basert på biomasse, som daglig forsyner over 235 000 sluttkunder med energi. Vi finnes på 175 steder, fremfor alt i Sverige og Norge, der vi produserer fjernvarme, damp og elektrisitet til boliger, næringsbygg, offentlige virksomheter og industri. Vår virksomhet omfatter også resirkulering og energigjenvinning av utrangert impregnert returtre samt produksjon og salg av biobrensler. Gjennom å ta vare på skogens ressurser vil vi bane veg for et bærekraftig samfunn med reduserte utslipp av CO2.

Biobrensel, miljøterminaler og pellets

Når du velger vårt biobrensel vet du at du får produkter av høy kvalitet og som krever minimal håndtering. Vi produserer blant annet pellets og briketter med et høyt energiinnhold, lav askeandel med en høy densitet hvilket garanterer en jevn forbrenning, lite vedlikehold og høy kostnadseffektivitet.

Fjernvarme for fremtiden på Jessheim

Fjernvarme svarer ut et viktig behov i Jessheims vekststrategi, det avlaster strømnettet og det bidrar til å gjøre Jessheim attraktivt både for utbyggere og innbyggere.