Produksjon av briketter

Når du velger Solør Bioenergis briketter vet du at du får et brensel av høy kvalitet og som krever minimal håndtering. Det betyr briketter med et høyt energiinnhold, lav askeandel og høy densitet. Noe som garanterer en jevn forbrenning, lite vedlikehold og høy kostnadseffektivitet.

Miljøvennlig varme fra lokale råvarer

Våre briketter er laget av biprodukter fra skogindustrien i form av sag- og kutterspon og avskjær. Råvaren tørkes ned til 9 % fuktighetsinnhold og under høyt trykk komprimeres til briketter med et høyt energiinnhold. Briketter er et fornybart drivstoff som er en del av naturens kretsløp. Når du fyrer med briketter, bidrar du til et bærekraftig samfunn.

Kjøp Solør Bioenergis briketter

Briketter transporteres til kunder i Sverige og Norge og vi hjelper deg gjerne med ditt kjøp av briketter.