Grødaland

Anlegget ble bygget i 2004 og overtatt av Solør i 2010. Kapasitet til å levere ca. 35 GWh prosessdamp fra en 7 MW dampkjele. Brensel er flis fra impregnert og ordinært returtre.

Kontakt

Vakt
Telefon +47 902 00 498

Adm./andre henvendelser
Telefon: +47 95 70 05 90
E-post: firmapost@solorbioenergi.com