Produksjon av brenselpellets

Vår pellets lages av høyeste kvalitet av gran og furuspon. Solør Bioenergis Pellets er et miljø- og kvalitetssikret produkt helt fri fra tilsetninger. Som forbruker finner du vår pellets hos noen av våre forhandlere i Norge og Sverige.

Våre varmerker er Dalaguld og Solør Bioenergi Pellets.

Blant våre bulkkunder finnes kommuner, varmesentraler og andre selskap som bruker våre pellets til varme og som energi i sin prosessvirksomhet.