Rena

Etablert i 2008 og leverer fjernvarme til Forsvarsbygg i Rena Leir. Kapasitet ca. 25 GWh på 2 biokjeler a 3,5 MW.

Anlegget leverer ca. 5 Gwh fjernvarme til kommunale bygg, næringsliv og boliger i  tettstedet Rena.

Rena Fjernvarme

Varmesentralen med infrastruktur ble kjøpt av Solør Bioenergi fra Åmot kommune i 2021.

Sentralen er blitt bygget i 2 trinn, i 2007 med en kjele fra Fröling på 750kW, utvidet i 2011 med en kjele fra Hollensen Energy på 2,0MW.  I tillegg finnes 2 oljekjeler som back up.

Anlegget har konsesjon fra NVE.

Kontakt

Teknisk support
Telefon: +47 91 98 97 17

Vakt 24T
Telefon: +47 95 30 23 74

Adm./andre henvendelser
Telefon: +47 95 70 05 90
E-post: firmapost@solorbioenergi.com