Asker

Vi har levert fjernvarme i Risengaområdet siden 2010. Varmesentralen på Risenga produserer fornybar varme basert på bioenergi, og distribuerer fjernvarme rundt i området til private og offentlige kunder. Energibæreren ved anlegget er trepellets, som er et foredlet biobrensel basert på biprodukter, rent trevirke uten tilsetningsstoffer, fra trebearbeidende industri.

Anlegget er underlagt områdekonsesjon for fjernvarme. Du kan lese mer om konsesjonen og området her: http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201402660/1668929

Ønsker du å vite om fjernvarme finnes tilgjengelig for ditt prosjekt eller bygg, eller vil vite mer om anlegget vårt?

Kontakt oss gjerne på post@solorbioenergi.com eller telefon +47 97 59 70 00.

Kontakt

Teknisk avdeling Telefon: +47 91 35 20 48

Vakt telefon 24T
Telefon: +47 950 91 500

Adm./andre henvendelser
Telefon: +47 95 70 05 90
E-post: post@solorbioenergi.com