Om Solør Bioenergi

Solør Bioenergy Group er en ledende aktør innen fornybar energi basert på trebrensel med 900 000 brukere hver dag. Vi er lokalisert på 300 lokasjoner, hovedsakelig i Sverige og Norge, hvor vi produserer og distribuerer fjernvarme, damp og strøm til boliger, bedrifter, offentlig virksomhet og industri. Vår virksomhet omfatter også energigjenvinning av impregnert trevirke og produksjon av biobrensel, samt drift og vedlikehold av kommunale og private VA-anlegg.

Våre tjenster

Om oss