• Utility Solutions: varme og kulde

    Effektive energisystemer som gir reduserte kostnader, krever innovative løsninger. Vi konstruerer, drifter og vedlikeholder systemer som optimaliserer både effektivitet og avkastning.

Drift og vedlikehold av forsyningssystemer

Effektive energisystemer som gir reduserte kostnader, krever innovative løsninger. Vi konstruerer, drifter og vedlikeholder systemer som optimaliserer både effektivitet og avkastning.

Vi hjelper deg med å drifte varme- og kjøleanlegg så effektivt som overhodet mulig, gjennom grundige analyser og skreddersydde løsninger som gir maksimal energieffektivitet i anleggene og bidrar til at dere når oppsatte miljømål.

  • Transparens og sporbarhet
  • Sikkerheten først!
  • Kostnadseffektivisering
  • Redusert energiforbruk

Ved å planlegge og strukturere fremtidig vedlikehold – såkalt Asset Management – kan vi øke utstyrets levetid og sørge for at systemene utnyttes på best mulig måte samtidig som kostnadene reduseres og utjevnes. Vi håndterer spillvarme på en måte som gir lavere brenselbehov, utslipp og kostnader. Og dermed blir anlegget en del av den sirkulære økonomien. I tillegg maksimerer vi avkastningen og sikrer minimale forstyrrelser i anleggene samtidig som vi garanterer driftssikkerheten. Vi jobber også med nøyaktig rapportering slik at dere får kontroll over drifts- og vedlikeholdskostnadene.

Vil du vite mer?

Kontakt Kurt Jørgensen på +47 90 85 07 52 eller send en e-post til kurt.jorgensen@solorbioenergi.com

Du kan også lese mer om Utility Solutions på vår svenske side.