Kjeller - Solör Bioenergi

Kjeller

Vi leverer fornybar varme i Kjeller- området fra vår nærvarmesentral ved flybasen. Varmesentralen forsyner private og offentlige kunder i området med varme basert på bioenergi. Energibæreren ved anlegget er trepellets, som er et foredlet biobrensel basert på biprodukter, rent trevirke uten tilsetningsstoffer, fra trebearbeidende industri.

Ønsker du å vite om nærvarme finnes tilgjengelig for deg, eller vil vite mer om anlegget vårt?

Kontakt oss gjerne på post@solorbioenergi.com eller telefon +47 97 59 70 00.

Kontakt

Teknisk avdeling
Telefon: +47 91 35 20 48 

Vakt telefon 24T
Telefon: +47 950 91 500

Adm./andre henvendelser
Telefon: +47 95 70 05 90
E-post: firmapost@solorbioenergi.com