Energigjenvinning av impregnert treavfall

Vi er en ledende aktør innen mottak, mellomlagring og energigjenvinning av impregnert treavfall. Her kan du lese mer om miljøterminalene, og hvordan hver brikke baner vei for et sirkulært samfunn.

Terminaler

Solør Bioenergi eier og drifter tre miljøterminaler. To i Kirkenær og Vigrestad i Norge, og en i Trollhättan i Sverige. Terminalene er spesialisert på mottak, lagring og behandling av farlig treavfall slik som CCA og kreosotimpregnert tre. Virket kvernes til flis på stasjonære kverner og leveres siden til energigjenvinning ved egne varmesentraler. I løpet av et år håndteres ca. 130 000 tonn med treavfall ved terminalene. Anleggene er underlagt konsesjoner/tillatelser fra Miljødirektoratet i Norge og Naturvårdsverket i Sverige.

Vil du vite mer?

Så bra, da forteller vi deg gjerne om hvordan energigjenvinningen vår fungerer i praksis.