Energigjenvinning av impregnert treavfall

Vi er en ledende aktør innen mottak, mellomlagring og energigjenvinning av impregnert treavfall. Her kan du lese mer om miljøterminalene, og hvordan hver brikke baner vei for et sirkulært samfunn.

Terminaler

Solør Bioenergi eier og drifter tre miljøterminaler. To i Kirkenær og Vigrestad i Norge, og en i Trollhättan i Sverige. Terminalene er spesialisert på mottak, lagring og behandling av farlig treavfall slik som CCA og kreosotimpregnert tre. Virket kvernes til flis på stasjonære kverner og leveres siden til energigjenvinning ved egne varmesentraler. I løpet av et år håndteres ca. 130 000 tonn med treavfall ved terminalene. Anleggene er underlagt konsesjoner/tillatelser fra Miljødirektoratet i Norge og Naturvårdsverket i Sverige.

Vil du vite mer?

Så bra, da forteller vi deg gjerne om hvordan energigjenvinningen vår fungerer i praksis.

Impregnert treavfall klassifiseres som farlig avfall.

Solør Bioenergi har tillatelse og utstyr for en miljøvennlig og sikker håndtering av denne type treavfall.

Behandling av miljøfarlig treavfall

Vi tilbyr en helhetsløsning innen gjenvinning av utrangert trematerial. Våre tjenester er unike i form av at vi kan tilby alle deler av gjenvinningskjeden.

Vi tar ansvar for at materialet tas vare på og omvandles til energi på en miljøvennlig måte.

Mottak av jernbanesviller

Vårt virksomhet er å ta vare på utrangerte jernbanesviller fra diverse statlige og private jernbaneselskap i Europa. Vi tilbyr nøkkelferdige løsninger der utrangerte jernbanesviller byttes ut eller en hel jernbanestrekning rives.

Sortering

For å sikre at alt material tas vare på på en korrekt måte må treavfallet sorteres for å skille kreosot- og CCA impregnert.

Fragmentering

Sorterte treavfall kvernes opp i mindre biter i knuse- og kvernemaskiner som håndterer industrielt materiale. Vi håndterer store volum og er vant til å jobbe i et internasjonalt miljø. Gjennom knusing, fragmentering og separering gjenvinnes det materialet som kan brukes igjen mens det øvrige treavfallet blir biobrensel som brukes til forbrenning i våre egne eller i kunders energisentraler.

Pellets

Når du velger Solør Bioenergis pellets vet du at du får pellets av høy kvalitet og som krever minimal håndtering. Det betyr pellets med et høyt energiinnhold, lav askeandel og høy densitet. Noe som garanterer en jevn forbrenning, lite vedlikehold og høy kostnadseffektivitet.

Briketter

Når du velger Solør Bioenergis briketter vet du at du får briketter av høy kvalitet og som krever minimal håndtering. Det innebærer briketter med et høyt energiinnhold, lav askeandel med en høy densitet. Noe som garanterer en jevn forbrenning, lite vedlikehold og høy kostnadseffektivitet.

Energigjenvinning

Solør Bioenergi tilbyr en helhetsløsning innen gjenvinning av utrangerte trematerialer. Vi tar ansvar for at materialet tas vare på og vi gjenvinner energien i virket på en miljøvennlig måte.