Dikemark

Varmeanlegget på Dikemark leverer fornybar varme til 31 større bygninger på det tidligere sykehusområdet. Årlig varmeleveranse er ca 12 GWh. Energikilden i anlegget er biobrensel i form av flis eller briketter, som er et foredlet biobrensel basert på biprodukter fra trebearbeidende industri. Det planlegges etablering av en ny varmesentral i 2020.

Anlegget er underlagt områdekonsesjon for fjernvarme.

Ønsker du å vite om fjernvarme finnes tilgjengelig for ditt prosjekt eller bygg, eller vil vite mer om anlegget vårt?

Kontakt oss gjerne på post@solorbioenergi.com eller telefon +47 95 70 05 90.

Kontakt

Teknisk avdeling
Telefon: +47 90 12 40 40

Vakt 24T
Vakt telefon 24T: +47 950 91 500
Vakt telefon Dikemark: +47 90 12 40 40 – (91 61 93 78)

Adm./andre henvendelser
Telefon: +47 95 70 05 90
E-post: post@solorbioenergi.com