Lyse - Nord Jæren - Solör Bioenergi

Lyse – Nord Jæren

Vi er glade for å ha deg som kunde og ønsker deg velkommen til Solør Bioenergi. Nå får du varme og varmtvann levert av oss. Solør Bioenergy Group er en ledende aktør innen fornybar energi basert på trebrensel med 900 000 brukere hver dag. Vi er lokalisert på 300 lokasjoner, hovedsakelig i Sverige og Norge, hvor vi produserer og distribuerer fjernvarme, damp og strøm til boliger, bedrifter, offentlig virksomhet og industri. Vår virksomhet omfatter også energigjenvinning av impregnert trevirke og produksjon av biobrensel, samt drift og vedlikehold av kommunale og private VA-anlegg.

Vi er glade for å ha deg som kunde og ønsker deg velkommen til Solør Bioenergi. Nå får du varme og varmtvann levert av oss.

Solør Bioenergy Group er en ledende aktør innen fornybar energi basert på trebrensel med 900 000 brukere hver dag. Vi er lokalisert på 300 lokasjoner, hovedsakelig i Sverige og Norge, hvor vi produserer og distribuerer fjernvarme, damp og strøm til boliger, bedrifter, offentlig virksomhet og industri. Vår virksomhet omfatter også energigjenvinning av impregnert trevirke og produksjon av biobrensel, samt drift og vedlikehold av kommunale og private VA-anlegg.

Bærekraftig energiproduksjon fra bioenergi er en viktig del av vårt arbeid. Ved å utnytte trebrensel og annet biologisk materiale, reduserer vi avhengigheten av fossile brensler og bidrar til å redusere klimagassutslippene. Bioenergi er ikke bare miljøvennlig, men også en stabil og pålitelig energikilde som sikrer forsyningssikkerhet.

Det meste blir som før

Du vil fortsette å få varme og varmt vann på samme måte som før. Foreløpig vil du også ha samme vilkår som før

Over tid vil vi konvertere anleggene til bioenergi for å sikre en mer bærekraftig energiproduksjon, når vi kommer til ditt område vil du få informasjon i god tid før arbeidene starter.

Vi er allerede i området

Solør Bioenergi har tatt over nærvarmesentralene fra Lyse i Tastarustå, Hundvåg, Søra Bråde, Eiganes, Gauselbakken, Gausellia, Sola (Kongshaug), Grannesbakken, Jåsund, Myklebust, Risavika, Bryne (Eivindsholen) og Sandnes (Brattebø).

Vi holder allerede til på flere steder i Sør-Vest, blant annet i Sola, Grødalandet, Kviamarka og Vigrestad. Her leverer vi varme til industrivirksomhetog fjernvarme til flyplassområdet.

Vi er svært glade for å ønske nye kunder fra Lyse velkommen til vår bioenergi-familie.

Mine sider

Nye pålogginger til Mine Sider og ny kontaktinformasjon vil bli lagt til, og du vil få informasjon i god tid før endringer. Logg inntil videre på Lyses Mine sider, slik du gjorde før.

>> Logg inn på Mine sider (går til Lyse)

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om din leveranse eller om det er noe annet du lurer på, er du velkommen til å kontakte oss. Ring +47 51 02 00 19 eller send e-post til kunde.rogaland@solorbioenergi.com.

Kontakt

Solør Bioenergi – Tidligere Lyse kunder
Telefon:
+47 51 02 00 19
E-post: kunde.rogaland@solorbioenergi.com.