Haslemoen

Haslemoen er en tidligere millitærleir som i de senere år har vært benyttet som flyktningemottak. Leverer fjernvarme til bygg innenfor leirområdet. Kapasitet ca. 15 GWh/år.

Kontakt

Vakt telefon 24T
Telefon: +47 913 80 735

Adm./andre henvendelser
Telefon: +47 975 97 000 E-post: post@solorbioenergi.com