Produkter og tjenester

Vi er en profesjonell aktør som kan hjelpe dere med en effektiv energiløsning, og levere tjenester som:

  • Fjernvarme til oppvarming og tappevann
  • Gatevarme og snøsmelting
  • Kjøling
  • Teknisk bistand og drift
  • Fossilfri byggevarme
  • Industridamp og prosessvarme

Kontakt oss gjerne på post@solorbioenergi.com eller telefon +47 97 59 70 00.

Våre Anlegg

Vi henvender oss til mindre og mellomstore kommuner samt industrivirksomhet både når det gjelder etablering og drift av anlegg for leveranser av ferdig varme, damp og el.