Hvor kommer vår biobrensle fra? - Solör Bioenergi

Hvor kommer vår biobrensle fra?

I 2022 kom biodrivstoffet vi kjøpte inn fra følgende land:

RT – Sverige, Norge, Irland
Bark – Sverige, Norge, Finland
Flis – Sverige, Norge, Polen
Pellets – Sverige, Norge, Polen
Briketter – Sverige, Norge
Sagflis – Sverige, Norge
Grot – Sverige, Norge, Finland
Biogass – Sverige
Bioolje – Sverige, Tyskland, Nederland, Italia, Indonesia, Frankrike, Taiwan, Spania, Ecuador, Belgia, Egypt, Ungarn

Vil du vite mer?

Så bra, da forteller vi deg gjerne om hvordan energigjenvinningen vår fungerer i praksis.