Jessheim

Solør Bioenergi har levert fjernvarme på Jessheim siden 2014. Våre varmesentraler produserer fornybar varme basert på bioenergi, og distribuerer fjernvarme rundt i sentrum til private og offentlige kunder.

I 2018 søkte vi om områdekonsesjon for fjernvarme på Jessheim, konsesjonskartet ser du under her.

Prosjektet, som omfatter bygging av en større fjernvarmesentral ved Gjestad, er igangsatt, og i løpet av 2019 vil vi utvide distribusjonsnettet slik at vi har kapasitet til å forsyne den store utbyggingen som finner sted i Jessheim og den fremtidige bydelen Gystadmarka.

Ønsker du å vite om fjernvarme finnes tilgjengelig i ditt område, eller vil vite mer om prosjektet vårt?

Kontakt oss gjerne på: post@solorbioenergi.com eller telefon +47 97 59 70 00.

Kontakt

Teknisk avdeling
Telefon: +47 91 35 20 48 

Vakt telefon 24T
Telefon: +47 950 91 500

Adm./andre henvendelser
Telefon: +47 95 70 05 90
E-post: firmapost@solorbioenergi.com