Kirkenær

Etablert i 1986 på Kirkenær, en av Norges eldste fjernvarmeprodusenter. Produserer i dag ca. 120 GWh og er under videre utbygging. Kunder er kommunale bygg og næringsbygg samt industrikunder som bruker varme til sine prosesser. Brensel er flis fra impregnert returtre.

Kontakt

Vakttelefon 24T
Telefon: + 47 913 80 735

Adm./andre henvendelser
Telefon: +47 97 59 70 00
E-post: post@solorbioenergi.com