Produksjon av pellets - Solör Bioenergi

Produksjon av pellets

Når du velger Solør Bioenergis pellets vet du at du får pellets av høy kvalitet og som krever minimal håndtering. Det betyr pellets med et høyt energiinnhold, lav askeandel og høy densitet. Noe som garanterer en jevn forbrenning, lite vedlikehold og høy kostnadseffektivitet.

Miljøvennlig varme fra lokale råvarer

Miljøvennlig varme basert på lokale råvarer, 100% trepellets lages av biprodukter fra skogsindustrien i form av sag- og kutterspon. Råvaren tørkes ned til 7-8% fuktinnhold og presses under stort trykk til trepellets med et høyt energiinnhold. Pellets er et fornybart brensel som inngår i naturens kretsløp. Når du fyrer med pellets bidrar du til et bærekraftig samfunn. Fyring med pellets er bra for klimaet. Hvilket innebærer at når din pellets brennes slipper den ikke ut mer CO2 enn det treet har bundet i seg iløpet av sin livstid. I stedet for at det bundne CO2’et slippes ut til ingen nytte, kan man med pellets nyttiggjøre seg av energien før CO2’en slippes ut. Samtidig kan trær plantes og fossilt brensel fases ut, noe som betyr dobbel miljøgevinst.

Kjøp Solør Bioenergis pellets

Vennligst kontakt oss så hjelper vi deg å finne din nærmeste forhandler.

Pellets

Når du velger Solør Bioenergis pellets vet du at du får pellets av høy kvalitet og som krever minimal håndtering. Det betyr pellets med et høyt energiinnhold, lav askeandel og høy densitet. Noe som garanterer en jevn forbrenning, lite vedlikehold og høy kostnadseffektivitet.

Briketter

Når du velger Solør Bioenergis briketter vet du at du får briketter av høy kvalitet og som krever minimal håndtering. Det innebærer briketter med et høyt energiinnhold, lav askeandel med en høy densitet. Noe som garanterer en jevn forbrenning, lite vedlikehold og høy kostnadseffektivitet.

Energigjenvinning

Solør Bioenergi tilbyr en helhetsløsning innen gjenvinning av utrangerte trematerialer. Vi tar ansvar for at materialet tas vare på og vi gjenvinner energien i virket på en miljøvennlig måte.