Åpenhetsloven - Solör Bioenergi

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven pålegger større virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger for å stanse, forebygge og begrense negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Med Åpenhetsloven skal vi sikre at både egen bedrift og våre leverandører driver virksomhet uten at dette går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Loven gir både forbrukere og andre rett til informasjon om selskapenes håndtering av dette i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Det skal sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Selskapenes redegjørelser for 2022 finner du ved å følge lenken:

SB AS redegjørelse 22 12 2023.pdf
SBH AS redegjørelse 22 12 2023.pdf
SBUS AS redegjørelse 22 12 2023.pdf
SBV AS redegjørelse 22 12 2023.pdf
SNB AS redegjørelse 22 12 2023.pdf

Ved ønske om informasjon vennligst send forespørsel til: post@solorbioenergi.com

Merk forespørselen med «Åpenhetsloven» i emnefeltet.