Solør Bioenergi Gruppen har inngått en avtale med Strängnäs kommune om en mulig overtakelse av 80 % av aksjene i kommunens fjernvarmevirksomhet

Solør Bioenergi Gruppen kunngjorde i dag at den er blitt utvalgt som foretrukket kjøper av 80 % av aksjene i Strängnäs fjernvarmevirksomhet, med intensjon om å endre navn på virksomheten til Solör Bioenergi Strängnäs AB.  Transaksjonen forutsetter politisk godkjenning av Strängnäs kommune/byråd.  Kjøpesummen beløper seg til 1,2 mrd svenske kroner for 80 % av aksjene.

Strängnäs fjernvarme kommer til å bli en sentral del av Solør Bioenergi sin satsning og utvikling i regionen Mälardalen, uttaler Martinus Brandal, styreleder og CEO i Solør Bioenergi Gruppen.  Vi er sterkt forpliktet og motivert til å støtte og videreutvikle Strängnäs bys ambisjoner om videre vekst innen det bærekraftige og fornybare energimarkedet.  Kommunens mål er helt på linje – og passer perfekt – med Solør Bioenergi Gruppen sin strategi, uttaler Brandal.

Produksjonen av fornybar varme i Strängnäs utgjør ca. 200 GWh årlig, hvilket inkluderer fjernvarme, industridamp og elektrisitet.

For ytterligere informasjon, kontakt;
Anders Pettersson, VD og COO i Solør Bioenergi Gruppen, + 46 70 491 5595
Florian Raitner, CFO, Solør Bioenergi Gruppen, + 41 786 79 8844.