fbpx

Om Solør Bioenergi

Solør Bioenergi er en ledende markedsaktør på fornybar energi basert på trevirke. Kjernevirksomheten er energigjenvinning av impregnert trevirke, produksjon av prosessdamp og fjernvarme samt produksjon av biobrensel i form av briketter.

Visjon og forretningside

Visjon:
«Vi skal være en ledende leverandør av bioenergi».
Solør Bioenergi er et ledende kompetansemiljø og en ledende leverandør av fornybar energi – basert på trevirke.

Forretningside
Produksjon og distribusjon av prosessdamp, fjernvarme og strøm til industri og næringsbygg, energigjenvinning basert på impregnert trevirke og produksjon av biobrensel.

Solør Bioenergi kjennes som lokal, langsiktig, løsningsorientert, leveransesikker og lønnsom.

Virksomheten skal gi et betydelig positivt bidrag for miljø, kunder, samarbeidspartnere, nærmiljø, medarbeidere og eiere.