Produkter og tjenester

Vi er en profesjonell aktør som kan hjelpe dere med en effektiv energiløsning, og levere tjenester som:

1. Fjernvarme til oppvarming og tappevann
2. Gatevarme og snøsmelting
3. Kjøling
4. Teknisk bistand og drift
5. Fossilfri byggevarme
6. Industridamp og prosessvarme

Kontakt oss gjerne på post@solorbioenergi.com eller telefon +47 97 59 70 00.