Med bakgrunn i den pågående situasjonen med spredning av Corona-viruset (Covid – 19)

For oss er våre ansattes, kunders og samarbeidspartneres sikkerhet og helse av største betydning. Vi følger derfor Helsemyndighetenes retningslinjer og hva de sier om utviklingen av situasjonen om Covid -19. Våre ansatte er informert om at de skal holde seg hjemme fra arbeid dersom de har symptomer som stemmer overens med Covid-19. Vi gjør vårt ytterste for at alt skal flyte på som vanlig. Vi har så langt unngått permitteringer og har bemanning på våre anlegg slik at vi er i stand til å opprettholde varme-/ og brenselleveransene.

De mest nødvendige besøkene kan tas i mot etter særskilt avtale, men øvrige besøk flytter vi frem i tid. Vi takker for forståelsen.