Polhem Infra acquires equity stake in Solör Bioenergy Group

Solör Bioenergy Group attracts the Infrastructure investor Polhem Infra as a long-term equity partner to further strengthen its successful growth strategy within district heating and renewable bioenergy in Sweden and Norway.

Solör Bioenergy Group announced today that Polhem Infra, wholly owned by the Swedish State Pension Funds AP1, AP3 and AP4, has acquired 21.45% of the shares in Solör Bioenergy Group from existing shareholders. 10% of the shares are sold by the majority shareholder.

Read more ›

Solør Bioenergy Group – Change in the main shareholder’s ownership structure

The main shareholder of Solør Bioenergy Group (SBG) in Sweden, BE Bio Energy Group (BEG) in Switzerland, announced today its purchase of Socael AS shares in BEG.

BEG announced today its purchase of all Socael’s shares in BEG.

Socael has been an important financial investor in BEG during the last 10 years and has been instrumental for the successful development of the wood-based bio energy business in the Group.

Over the last 10 years SBG has developed its bio energy business from having one plant in Norway to having more than 140 bioenergy district heating plants mainly in Sweden and Norway.

We thank Socael for its contribution as a strategic investor in the early phase of developing the growth strategy of the Group, which has turned SBG into a leading renewable district heating bio energy company in the Nordic region.

The parties have agreed not to disclose any further details of this transaction. 13th of June 2019

For information please contact:
Martinus Brandal
Chairman & CEO, Solør Bioenergy Group
+47(0)91 63 00 60
martinus.brandal@solorbioenergi.com

Download the press release ›

Solør Bioenergy Group

Solør Bioenergy Group provides essential energy services primarily in Sweden, Norway and Poland. The Group produces wood-based bioenergy for the public and private sector including private households, municipalities, industrial customers and local/regional governments. As a leading bioenergy company, the Group is operating in the entire value chain from procurement, production and distribution to sale of energy in form of district heating, local heat, industrial steam, electricity and various biomass products. Within the Group’s operations, there are 56 central district heating plants, 86 local district heating plants, 3 environmental terminals, 4 pellet plants and 1 briquette plant. The annual energy delivery amounts to approximately 2.5 TWh and the Group has approximately 8,800 customers and the equivalent of 156 500 users. The head office is located in Stockholm, Sweden.

Solør Bioenergy Group concludes its strategic review

Today the owners and the board of directors of Solør Bioenergy Group announced that the strategic review of the Group has been concluded.

Solør Bioenergy Group initiated a review in the fall 2017 to evaluate the future strategy of the Group. The Group engaged SEB Corporate Finance as financial advisors for the assignment.

‘’We have been considering different options, from strategic industrial alliances to keeping the business as it is or selling it. The owners and the board of directors have now concluded. We will keep the business and continue to create shareholder value through profitable growth”, says Martinus Brandal Chairman & CEO.

‘’There is no change to our overall strategy. We will continue to optimize our asset base and grow the company organically, which will also be facilitated by the local district heating solutions provided by the newly acquired Pemco Energi. We will also continue to grow through acquisitions. We are proud owners of a very interesting and profitable renewable bioenergy business with further growth potential.” says Brandal.

Solør Bioenergy Group owns and operates 134 central- and local district heating plants in Sweden, Norway and Poland, together with 4 pellets plants, 1 briquette plant and 3 environmental terminals.

For more information please contact:
Florian Raitner
CFO Solør Bioenergy
+41(0)78 679 88 44
florian.raitner@solorbioenergi.com

About Solør Bioenergy

Solør Bioenergy Group provides essential energy services primarily in Sweden, Norway and Poland. The Group produces wood‐based bioenergy for the public and private sector including private households, municipalities, industrial customers and local/regional governments. As a leading bioenergy company, the Group is operating in the entire value chain from procurement, production and distribution to sale of energy in form of district heating, local heat, industrial steam, electricity and various biomass products. Within the Group’s operations, there are 52 central district heating plants, 82 local district heating plants, 3 environmental terminals, 4 pellet plants and 1 briquette plant. The annual energy delivery amounts to approximately 2.5 TWh and the Group has approximately 8,250 customers. The head office is located in Stockholm, Sweden. Read more about Solør Bioenergy Group at www.solorbioenergi.com.

Download as PDF ›

Solør Bioenergi kjøper Pemco Energi

Solør Bioenergi vokser i Sverige og Norge gjennom oppkjøpet av Pemco Energi fra det norske investeringsselskapet Pemco.

– Vi har i lang tid fulgt med på utviklingen til Pemco Energi, og må si vi er imponert over den posisjonen selskapet har fått innen trebasert bioenergi i Norge og Sverige. Dessuten komplementerer Pemcos kundeportefølje Solørs forretningsmodell på fjernvarme, og dette vil føre til flere positive effekter for begge virksomhetene, sier konsernsjef i Solør Bioenergi, Martinus Brandal.

Solør Bioenergi er et ledende bioenergkonsern med virksomheter i hele verdikjeden fra innkjøp, produksjon, distribusjon og salg av energi i form av fjernvarme, industriell damp, elektrisitet og ulike biobrenselsprodukter. Oppkjøpet av Pemco Energi viser ifølge konsernsjefen Solørs strategiske ambisjon om kontinuerlig å skape vekst.

‐ Etterspørselen etter fornybar varme skal øke i årene som kommer, og med kjøpet av Pemco Energi styrker vi konkurransekraften vår i et marked vi har stor tro på, sier Brandal.

Pemco Energi drifter og leverer i dag varme til 82 anlegg i Norge og Sverige, og produserer biobasert brensel på to fabrikker i Säffle og Brumunddal.

‐ Pemco Energi har hatt en svært positiv utvikling de seneste årene, og vi er trygge på at Solør Bioenergi med sin kompetanse og erfaring fra fornybarmarkedet vil fortsette denne utviklingen i årene som kommer, sier Håkon Knappskog i Pemco AS.

Knappskog, som har ledet Pemco Energi siden 2012 spår at selskapet med nye eiere vil fortsette veksten.

‐ Selskapet står i dag fjellstøtt på grunn av de ansattes sterke kompetanse, vilje til å stå på og evne til å levere resultater. Det gjør meg trygg på at fremtiden ser lys ut for selskapet, sier Knappskog.

Partene er enige om ikke å offentliggjøre kjøpesummen.

For mer informasjon, kontakt:

Florian
 Raitner
CFO Solør Bioenergi
+41 (0)78 679 88 44
florian.raitner@solorbioenergi.com

Ben Holan
Head of Communications Pemco AS
+47 47 409 459
ben.holan@pemco.no

Om Solør Bioenergi
Konsernets virksomhet er produksjon av fjernvarme og prosessdamp, produksjon av biobrensel i form av flis, briketter og pellets, samt energigjenvinning av utrangert impregnert trevirke. Virksomheten er for tiden organisert i to hovedsegmenter, fjernvarme og biomasse. Konsernets virksomhet omfatter Sverige, Norge og Polen, og inkluderer 52 energianlegg, 3 miljøterminaler, 2 pelletsfabrikker og 1 brikettfabrikk. Årlig leveres ca. 2,1 TWh til konsernets mer enn 7.000 kunder. Hovedkontoret ligger i Stockholm. Les mer om Solør Bioenergi‐konsernet på hjemmesiden: www.solorbioenergi.com

Om Pemco Energi
Pemco Energi er et av de raskest voksende selskapene innenfor fornybar energi i Skandinavia. Selskapet har 35 ansatte og omsetter for 165 millioner per år, samt eier trepelletsfabrikker med en samlet produksjonskapasitet på ca. 60 000 tonn/år som tilsvarer 290 GWh fornybar energi. I 2017 leverte selskapet ca. 145 GWh i 82 varmesentraler i Norge og Sverige. Pemco Energi har eksistert i ca. 30 år og er en del av Pemco‐konsernet som omsetter for ca. 2 milliarder per år.

Last ned PDF »

Interim figures Q4 2016

Solør Bioenergy Group continues its operational improvements during the fourth quarter 2016 compared to the same period last year.

Download PDF

Interim report Q4 2016 and full year 2016 – Solør Bioenergy Group

January – December 2016.
Solör Bioenergi Holding AB (publ), Corp. Reg. No. 556907‐9535 
Stockholm, February 27, 2017 

Download PDF

Press Release mandate letter

Notice to Oslo Stock Exchange November 14th 2016 Solör Bioenergi Holding AB signs mandate agreement with SEB for refinancing of the Group’s debt.

Solör Bioenergi Holding AB has entered into a mandate agreement with SEB regarding refinancing of existing debt. As part of the mandate agreement SEB will assist the Solör Bioenergy Group in its planning and structuring of overall debt refinancing, as well as evaluate and analyze potential refinancing options.

SEB will also coordinate and contact potential debt providers and provide assistance in evaluating terms.
The Solør Bioenergy Group comprises bioenergy companies, which are providing essential energy services in Sweden, Norway and Poland. The Group produces wood-based bioenergy for the public and private sector including private households, municipalities, industrial customers and local/regional governments. As a leading bioenergy company, the Group is operating in the entire value chain from procurement, production and distribution to sale of energy in form of district heating, industrial steam, electricity and various biomass products.

Stockholm November 14th 2016
For further information, please contact Daniel Jilkén, CLO
Phone +41 76 761 27 90, e-mail daniel.jilken@solorbioenergi.com

Download PDF