Energigjenvinning av impregnert treavfall

Solør Bioenergi Recycling er en ledende aktør innen mottak, mellomlagring og energigjenvinning av impregnert treavfall.

Impregnert treavfall klassifiseres som farlig avfall.
Solør Bioenergi Recycling har tillatelse og utstyr for en miljøvennlig og sikker håndtering av denne type treavfall.

Behandling av miljøfarlig treavfall
Vi tilbyr en helhetsløsning innen gjenvinning av uttjent trematerial. Våre tjenester er unike i form av at vi kan tilby alle deler av gjenvinningskjeden.

Vi tar ansvar for at materialet tas vare på og omvandles til energi på en miljøvennlig måte.

Mottak av jernbanesviller
Solør Bioenergi Recycling’s virksomhet er å ta vare på utrangerte jernbanesviller fra diverse statlige og private jernbaneselskap i Europa.

Vi tilbyr nøkkelferdige løsninger der utrangerte jernbanesviller byttes ut eller en hel jernbanestrekning rives.

Sortering
For å sikre at alt material tas vare på på en korrekt måte må alle svillene sorteres for å skille kreosot- og CCA impregnert.

Fragmentering
Sorterte sviller kvernes opp i mindre biter i knuse- og kvernemaskiner som håndterer industrielt material. Vi håndterer store volum og er vant til å jobbe i et internasjonalt miljø. Gjennom knusing, fragmentering og separering gjenvinnes det materialet som kan brukes igjen mens det øvrige treavfallet bli biobrensel som brukes til forbrenning i våre egne eller i kunders energisentraler.

Pellets

Når du velger Solør Bioenergis Pellets vet du at du får pellets av høy kvalitet og som krever minimal håndtering. Det innebærer briketter med et høyt energiinnhold, lav askeandel med en høy densitet hvilket garanterer en jevn forbrenning, lite vedlikehold og høy kostnadseffektivitet.

Briketter

Når du velger Solør Bioenergis briketter vet du at du får briketter av høy kvalitet og som krever minimal håndtering. Det innebærer briketter med et høyt energiinnhold, lav askeandel med en høy densitet hvilket garanterer en jevn forbrenning, lite vedlikehold og høy kostnadseffektivitet.