Virksomhetsområder

Solør Bioenergi verdikjede

Solør Bioenergi verdikjede

Solør Bioenergi har 3 kjernevirksomheter. Energigjenvinning av impregnert trevirke, produksjon av prosessdamp og fjernvarme samt produksjon av biobrensel i form av briketter.