Vi tilbyr

Fornybar prosessdamp og fjernvarme

  • Totalleverandør med nasjonal og internasjonal kompetanse
  • Forutsigbart konsept med forutsigbare og konkurransedyktige energipriser
  • Miljøriktige og fremtidsrettede løsninger

Biobrensel – briketter og flis

  • Høyverdig kvalitetsbrensel
  • Konkurransedyktig pris
  • Leveransesikkerhet

Mottak og energigjenvinning av returtre – impregnert trevirke

  • Miljøorientert samarbeidspartner med spisskompetanse på trevirke og forbrenningsteknologi
  • Topp moderne energigjenvinningssentral med svært høy gjenvinningsgrad
  • Attraktive samarbeidsavtaler