Veileder – Returtre

Rent returtre

Rent returtre – trevirke som er brukt, men ikke forurenset – kan flises og benyttes som biobrensel direkte, uten tørking. Fraksjonen blir ofte omtalt som returtre. Typiske eksempler er:

• paller
• treemballasje

Skal ikke inneholde

Det er avgjørende at fraksjonen virkelig er ren. Rent returtre må ikke inneholde impregnert tre, tre med maling lakk og beis eller annen overflatebehandling, limt tre, sponplater, huntonitt, brannhemmende plater, takpapp, tapet, papp, papir, plast eller annet avfall.

Behandling

Rent returtre leveres oppfliset og benyttes direkte som biobrensel ved energigjenvinningssentraler. Visuell mottakskontroll og løpende analyser sikrer at fraksjonen ikke inneholder impregnert tre eller annet farlig avfall.

Blandet returtre

Blandet returtre er innsamlet trevirke som ikke er impregnert, men har til en viss grad vært overflatebehandlet, limt, eller utsatt for ulike grader av forurensning. Eksempler er:

  • trevirke fra byggeplasser
  • revirke fra riving
  • revirke fra kommunale gjenbrukstasjoner eller annen sorteringsvirksomhet

Skal ikke inneholde

Det er avgjørende at fraksjonen ikke inneholder avfall. Blandet returtre må ikke inneholde impregnert tre, brann­hemmende plater, glass- og mineralull eller andre isolasjons­materialer, papp- og papiravfall, plast, ­presenninger, metaller, møbler, stoffer og tøy, PVC, stein og betong eller annet avfall. Større mengder av MDF-­plater, huntonitt og sponplater gir alt for mye finstoff og må også unngås.

Behandling

Blandet returtre, ­leveres oppfliset og benyttes direkte som bio­brensel ved energigjenvinningssentraler. Visuell mottakskontroll og løpende analyser sikrer at fraksjonen ikke ­inneholder impregnert tre eller annet farlig avfall.