Sosialt ansvar

Når barn leker – vinner verden

Right to playRight To Play er en internasjonal, humanitær organisasjon som bruker lek og idrett som virkemiddel for en helhetlig utvikling av barn og unge i verdens mest vanskeligstilte områder. Right To Play styrker lokalsamfunnene ved å trene trenere for gjennomføring av leke- og idrettsprogrammer i over 20 land i Afrika, Asia og Midt-Østen.

Right To Plays fundament er bygget på overbevisningen om at lek og idrett har styrke til å skape sunnere barn og tryggere samfunn. Organisasjonen ble etablert i 2000 i forlengelsen av Olympic Aid og ledes internasjonalt av Johann Olav Koss.

Solør Bioenergi støtter Right to Play International.

www.righttoplay.no
www.righttoplay.com