Selskapsstruktur

Se organisasjonskart 24.10.2014 her.

Solør Bioenergi Holding

Administrasjon, økonomistyring, finans, prosjektledelse for Solør Bioenergi konsern.

Solør Bioenergi Avd. Biobrensel

Produksjon av rent biobrensel (briketter). Norges største leverandør med kapasitet 30 000 tonn pr år. Kunder er forbrenningsanlegg i Norge og Sverige.

Solør Bioenergi Avd. Vigrestad

Anlegget ligger på Vigrestad i Rogland.  Anlegget produserer flis fra returtre med kapasitet på ca 30 000 tonn pr år. Anlegget leverer til Solør Bioenergi Avd. Grødaland, samt eksterne kunder.

Solør Bioenergi Avd. Fjernvarme

Etablert i 1986 på Kirkenær, en av Norges eldste fjernvarmeprodusenter. Produserer i dag ca. 15 GWh og er under videre utbygging. Kunder er kommunale bygg og næringsbygg samt industrikunder som bruker varme til sine prosesser.

Solør Bioenergi Avd. Energi

Forbrenning av avfallstre (CCA, kreosot). Mottak ca. 25.000 tonn per år. Termisk (varme) produksjon 65 mill. kWh/år, elektrisitet 15 mill. kWh/år.

Termisk energi selges både internt og eksternt, i form av fjernvarme (Solør Bioenergi Avd. Fjernvarme) og industrivarme (tørkeenergi). Elektrisitet fra anlegget forsyner hele vår virksomhet på Kirkenær og selges i spotmarkedet.

Solør Bioenergi Avd. Gjenvinning

Norges eneste spesialanlegg med konsesjon fra Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF), som gir tillatelse til å transportere, lagre og knuse farlig avfallstre (cca og kreosot). Kunder er alle betydelige avfallsbesittere i Norge. Anlegget leverer oppfliset avfallstre til Solør Bioenergi Avd. Energi.

Solør Bioenergi Avd. Brumunddal

Leverer damp til lokale industriaktører og fjernvarme til distributør for hele lokalområdet. Kapasitet ca. 25 GWh/år.

Solør Bioenergi Avd. Rena

Produserer fjernvarme for Rena militærleir. Kapasitet ca. 25 GWh/år.

Solør Bioenergi Avd. Haslemoen

Haslemoen er en tidligere millitærleir som i dag er konvertert til flyktningemottak. Produserer fjernvarme til bygg i området. Kapasitet ca. 15 GWh/år.

Solør Bioenergi Avd. Grødaland

Anlegget på Grødaland i Rogaland ble overtatt i januar 2010, og anlegget leverer i dag damp til Norsk Protein AS. Kapasitet er 45 GWh/år, damp og fjernvarme.

Solør Bioenergi Charlottenberg

Anlegget Solør Bioenergi Charlottenberg leverer i dag fjernvarme til hele lokalområdet. Kapasiteten er på 15 GWh /år.

Solör Bioenergi Recycling

Spesialanlegg med konsesjon fra myndigheter i Sverige og Europa, som gir tillatelse til å transportere, lagre og knuse farlig avfallstre (CCA og kreosot). Kunder er alle betydelige avfallsbesittere i Europa. Anlegget leverer oppfliset avfallstre til Solör Bioenergi Svenljunga samt til eksterne kunder.

Solör Bioenergi Svenljunga

Produserer i dag ca. 45 GWh damp og fjernvarme i Svenljunga. Kunder er kommunale bygg og næringsbygg samt industrikunder som bruker damp og varme til sine prosesser.

Solör Bioenergi Svenljunga