Produksjon og distribusjon av bioenergi – prosessdamp og fjernvarme

Solør Bioenergi leverer betydelige mengder fornybar energi fra et økende antall energisentraler. Energien fra anleggene leveres til lokale og langsiktige samarbeidspartnere – både i form av prosessdamp til industrikunder og fjernvarme til næringsbygg.

Her vises noen eksempler fra virksomhetsområdet:

Det nyeste anlegget ligger på Rena.

Det nyeste anlegget ligger på Rena.

Kontrollrommet Rena

Fra kontrollrommet overvåkes alle prosser og nødvendige parametere.

Romslig flislomme under tak

Anlegget er utstyrt med en romslig flislomme hvor flisleveransene kan losses under tak.

Robuste rutiner

Robuste rutiner sikrer en miljøriktig produksjonsprosess.

Energisentralen på Haslemoen.

Dette eksempelet viser energisentralen på Haslemoen.

Piper

Resterende og rene gasser slippes etter rensing ut – uten sjenanse for noen.

Flis

Energigjenvinningsanlegget på Haslemoen fyres med tilsvarende kvaliteter av returtre som de andre anleggene.