Produksjon og distribusjon av biobrensel

Solør Bioenergi er en ledende leverandør av biobrensel i form av briketter. Brikettene produseres av helt rent trevirke, og benyttes som høykvalitetsbrensel av ulike langsiktige samarbeidspartnere i Norge og Norden. I tillegg produserer vi en betydelig mengde flis fra returtre og impregnert trevirke, både til eget bruk og for videre salg i markedet.

Her vises noen eksempler fra virksomhetsområdet:

Flisbil

En av selskapets flisbiler på tippområdet på Kirkenær.

Flis losser

Moderne materiell og effektive lossemetoder er tatt i bruk.

Produksjonslinje for briketter

En av selskapets fem produksjonslinjer for briketter. Ren flis presses sammen under høyt trykk – helt uten tilsetningsstoffer.

Brikett transport

På vei til lageret.

En stadig økende mengde på lager.

En stadig økende mengde legges på lager.

Ferdigvarelageret

Ferdigvarelageret bygges noe opp mot neste fyringssesong.

Briketter

Det ferdige produktet – høyverdig kvalitetsbrensel av første klasse.