Rena

Etablert i 2008 og leverer fjernvarme til Forsvarsbygg i Rena Leir. Kapasitet ca. 25 GWh på 2 biokjeler a 3,5 MW.

Kontakt

Teknisk avdeling
Telefon: +47 91 35 20 48 

Henvendelser
Telefon: +47 97 59 70 00
E-post: post@solorbioenergi.com 

Vakt telefon 24T
Telefon: +47 950 91 500