Kirkenær

Etablert i 1986 på Kirkenær, en av Norges eldste fjernvarmeprodusenter. Produserer i dag ca. 80 GWh og er under videre utbygging. Kunder er kommunale bygg og næringsbygg samt industrikunder som bruker varme til sine prosesser. Brensel er flis fra impregnert returtre.

Kontakt

Teknisk avdeling
Telefon: +47 91 35 20 48 

Henvendelser
Telefon: +47 97 59 70 00
E-post: post@solorbioenergi.com 

Vakt telefon 24T
Telefon: +47 950 91 500