Grødaland

Anlegget ble bygget i 2004 og overtatt av Solør i 2010. Kapasitet til å levere ca. 35 GWh prosessdamp fra en 7 MW dampkjele. Brensel er flis fra impregnert og ordinært returtre.

Kontakt

Teknisk avdeling
Telefon: +47 91 35 20 48 

Henvendelser
Telefon: +47 97 59 70 00
E-post: post@solorbioenergi.com 

Vakt telefon 24T
Telefon: +47 950 91 500