• 1
 • FV070472
 • 3
 • FV070460
 • 5
 • 6
 • FV070444
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • FV070313
 • 13
 • 14
 • 15
 • FV070213
 • FV070207
 • FV070467

Solør Bioenergi er en ledende markedsaktør på fornybar energi basert på trevirke. Kjernevirksomheten er energigjenvinning av impregnert trevirke, produksjon av prosessdamp og fjernvarme samt produksjon av biobrensel i form av briketter.